Utreist 1894 fra Gjerpen
 
1  13 april 1894  arbeider Hans Halvorsen	29 år til Quebec med "Montebello"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen