Utreist 1910 fra Gjerpen
 
12 april 1910 
1 Gårdbruker Peder Olsen Ballestad, ugift			f. 23/1-92 til Wisconsin 
2 Sagarbeider Bernhard Martinius Borgersen			f. 15/12-91  til Chicago
Juni
3 Fløter Teodor Emanuel Andersen				f. 21/12-90  til Chicago
26 mars 1910
4 Peder Knudsen Tveten, ugift					f. 27/6-90  til Minnesota
5 Stenarbeider Peder Hansen Sem					f. 1/1-87 til  Minnesota
6 Dagarbeider Herman Helgesen, ugift				f. 25/12-91  til Ouebec
3 august 1910
7 Jordmor Petra Isaksen						f. 11/10-86 til  Wisconsin
2 april 1910
8 Arbeider Nils Halvorsen Løberg, ugift				f. 6/9-89 til S. Dakota
9 Arbeider Ludvig Olsen Ballestad, ugift			f. 4/12-89  til S. Dakota
10 Arbeider Sverre Magnus Stensrud, ugift			f. 6/5-90 til California
21 oktober 1910
11 Anna Jansen Borge, ugift					f. 30/7-78 til  Chicago
21 september 1910
12 Gårdbruker Nils Johansen Ballestad, ugift			f. 29/4-86 til Wisconsin
8 oktober 1910
13 Fabrikk-pike Sofie Olsen Braa..s, ugift	(reiser til sin søster)	f. 26/4-85 til Boston
23 november 1910
14 Asta Kristine Bjaaland, ugift				f. 13/3-90  til Chicago
28 november 1910
15 Mathilde Halvorsen, gift	(til sin mann i Canada)		f. 13/5-75 til Canada 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page  - Jan Christensen