Utreist 1920 fra Gjerpen
 
Ingen utreist fra Gjerpen
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen