Utreist 1923 fra Gjerpen
 
5 april 1923 
1 Bygningssnekker Alf Sofus Veberg, gift			f. 26/11-90  til New York
 og hustru Sigrid						f. 6/3-98
	Alf							f. 4/4-19
2 mai 1923
2 Jordbruksarbeider Ole Kristian Folloug			f. 29/1-05  til New York
8 mai 1923
3 Lokomotivpusser Just Gustav Pedersen, ugift			f. 4/12-97 til Canada
25 mai 1923
4 Tømmermester John Olsen Fosse, gift				f. 16/11-88 til New York
19 juli 1923
5 Leif Grøndahl, ugift						f. 22/3-94  til Canada med "Bergensfjord"
6 Anleggsarbeider Aksel Adolf Frisk, gift			f. 31/3-86 til New York med "Bergensfjord"
28 august 1923 
7 Jordbruksarbeider Ole Hansen Mustvet, ugift			f. 2/4-01 til New York med "Bergensfjord"
8 Bygningssnekker Olaf Jørgensen Tveten				f. 28/1-97 til Chicago med "Bergensfjord" 28 august
9 Chauffør Henrik Henriksen Sem					f. 16/5-01 til Wisconsin med "Bergensfjord" 28 august
4 september 1923
10 Gårdbruker Elling Trulsen Grønvold, gift			f. 23/5-65 til Canada via Bergen og England
11 Gårdsarbeider/Cellulosearb. Olav Olavsen Høglid, gift	f. 15/12-74 til Canada via Bergen og England
  og hustru Helga						f. 1/6-89 
	Anne							f. 8/7-08
	Signe							f. 11/2-10
	Gudrun							f. 27/7-13
	lav							f. 4/11-16
	Thorvald						f. 1/10-21
15 september 1923
12 Gårdbruker og enke Anna Nilsen	(til sine barn)		f. 1/9-64 til New York
  Ingrid							f. 27/10-05
	Martha							f. 8/7-08
2 oktober 1923
13 Fiskehandler Rakel Halvorsen, ugift				f. 7/3-93  til New York

29 juni 1923

14 mekanisk arbeider Ingolf Mathias Larsen			f. 19/7-99  til New York med "Stavangerfjord"

1 august 1923

30 maskinassistent Einar Kristofer Nilsen			f. 27/12-04 til Canada

24 august 1923

31 syerske Inga Sofie Høgseth					f. 24/8-85  til Chicago med "Hellig Olav"

9 november 1923

32 kontorist/maskinist Kittil Johnsen Tveit			f. 6/2-98  til Wisconsin med "Bergensfjord"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page  - Jan Christensen