Utreist 1927 fra Gjerpen
 
4 mars 1927 
1 Jordbruksarbeider John Olsen Langkaas, gift			f. 28/11-93 til Canada
28 mars 1927
2 Jordbruksarbeider Oscar Olsen Flittig, ugift			f. 17/7-05 til Canada
3 Jordbruksarbeider Ole Jakobsen Aas, ugift			f. 24/4-07    til Canada
4 Metallarbeider Hadar Osvald Georg Strand, gift		f. 16/11-96 til Canada
18/1-1927
5 Jordbruksarbeider Jens Jensen, ugift				f. 24/4-07    til New York
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen