Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende
Byens Indeling i Torv og Gader,

da findes:

1. Kongens Gade
2. Printzens Gade
3. Løve-Strædet
4. Dronningens Gade
5. Tellemark Gade
6. Skie-Strædet
7. Princessens Gade
8. Kirke-Strædet
9. Lunde-Gaden
10. Gielde-Gaden
11. Tvær-Gaden
12. Vand-Gaden
13. Tater-Bakken
14. Lie-Gaden
15. Qværnedals-Gaden
16. Pustervig-Gaden
17. Kamperhoug Strædet
18. Snibetorp-Gaden
19. Sandvigen
20. En Gade neden for Saugerne, nu sløyfet.
21. Øen
22. Blege-Bakken
En Plads uden for Raadstuen, som kaldes Torvet.
En saa kaldet Mønster-Plads paa Lie.
En ved Søe-Boderne opmudret Plads, hvor Markedet holdes.