Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende
Antallet af Gaarde i
Scheen før den sidste Ildebrand 1777
og som de nu befindes:

Førend den sidste Ildebrand bestod Scheen af 339 nummererede Gaarde som tilhobe med tvende andre Tomter udgiorde 341 Huse.

Men efter Branden, ved det at adskillige Stæder tvende angrændsede Tomter under et blev bebygget, er derved tabt Gaarder og Famillier i Byen 30, altsaa er Gaardernes Antal nu 311 Gaarder- Dog ere af de tabte Tomter nogle som kan ventes begygt, og her ere nu 28 Søe-Boder.