Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Borgernes Aarlige Byrder

Da bestaaer samme i at være Over-Formynder, Kemmener, Hospitals- og Fattig-Forstander, Skolens Forstander, Kirkeværger, at sidde Laug-Ret, og at bære Tavler om i Kirken.