Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


TOBAKKSSPINNER RØES GÅRD

Den neste gård er matr. nr. 8 (287), hjørnegården til Fengselsbakken og opgangen til Snipetorp. Den kom i 1810 til N. J. Hirschholm, 1817 til Elias Ø. Lieungh, og i 1869 ved auksjonsskjøte til Lars E. Røe, som drev tobakksspinneri. Ovenpå i gården hadde Norges Banks avdeling, som var oprettet 1835, sitt første lokale, inntil den i 1849 flyttet op i det nye lokale på Li. Samtidig flyttet den nyutnevnte sorenskriver i Nedre Telemarken, dikteren Conrad N. Schwach, inn i leiligheten, hvor han forresten ikke bodde lenge. (Han bodde i noen år på Bratsberg, derefter kjøpte han eget hus like utenfor Damfossen, og da dette gikk med i den store brand i 1854 og ikke blev bygd op igjen, flyttet han endelig ut til Kristiansro, hvor han døde i 1860).

L. E. Røe var født i Gjerpen 1829, og døde i 1895. Han var en meget benyttet mann i kommunen, og deltok blandt de fremste i arbeidet for venstres sak, var således flere ganger valgmann for venstre.