Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

EBERHARDT-GÅRDEN
(nr. 24 )

støtte til Schaanninggården, og lå nede i Prinsens gate. Til eiendommen hørte store uthusbygninger opover langs bakken. Den gikk ved skjøte 1832 fra Ulrich Cudrio til grosserer N. Andresen, 1836 til kjøpmann og fløtningsinspektør Chr. Carl Eberhardt (død 1867, far av Chr. W. og Sam. E.) 1840 til Chr. N. Eberhardt og konsul Chr. Larsen, 1843 til Hans J. Hofgaard, 1848 til byfogd Chr. C. Paus, 1856 til Hoell & Co., 1874 til Chr. Wolfgang Eberhardt, 1885 ved makeskifte til Hans Ellefsen, Eidanger, som oprettet hotell i gården (Scandinavie). På denne tomt bygget senere Skiensfjordens Kreditbank sin store gård.

Samuel C.S. Eberhardt og frue Chr. C. Eberhardt og frue

Eberhardtgården var en ganske anselig eiendom og med en heldig beliggenhet. Chr. W. Eberhardt var forretningsmann som broren. Hans frue var skotsk, og de hadde en sønn, Carl, som tidlig drog til Skottland, og to døtre, Annie, g. m. apoteker Salvesen, Lillestrøm, og Maggie, g. m. apoteker Ulstrup Dahle, Tromsø (død 1922). I en leilighet i gården bodde kjøpmann A. Johnsen som nygift.

Christian Carl Eberhardt, f. 24. juni 1808, d. 24. januar 1867, gift med Christiane, f. Stub, f. 16. juni 1801, d. 19. mars 1881. Følgende barn: 1) Otto Im. Eberhardt, f. 14. oktober 1832, d. 20. november 1896, gift med Laura Johanne, f. Irgens, f. 13. mars 1837, d. august 1916. 2 barn. 2) Samuel Christian Stub Eberhardt, f. 4. april 1834, d. 6. januar 1895, gift med Claudine f. Bagger, f. 19. juni 1833, d. 4. april 1926. 4 barn. 3) Carl Ditlef Eberhardt, f. 23. juli 1835, d. 6. august 1874, gift med Caroline Christiane, f. Larsen, f. 19. desember 1837, d. 22 oktober 1874. 4 barn. 4) Christian W. Eberhardt, f. 12. november 1836, d. 1903, gift med Margareth, f. Rutter, f. 22. mai 1839, d. 1899. 5) Bertha Marie Larsen, f. 27. november 1840, d. 9. september 1871, gift med Rudolf Larsen, f. 19. november 1834. 6) Anne Cathrine (Tinka), f. 18. august 1843, d. 27. oktober 1897, gift med Nicolay Johan Zachariassen, f. 9. desember 1832, d. 23. januar 1908. 4 barn.