Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

PRINSESSEGATEN

Vi skal nu foreløbig stanse her ved Myhregården og gå ned til Telemarksgaten, hvor vi før har gjort oss ferdig med Vauvertgården. Vest for denne, ved foten av den såkalte Prinsessegate (a propos: det var ikke alle som visste at denne gate hadde så fint et navn, den kaltes mest Kolbergbakken), lå kjøpmann Christen Berg Backa's gård, nr. 41a. Han eide den fra 1836. Det var en nokså stor gård i to etasjer. og med rummelige uthusbygninger opover langs Prinsessegaten. Om denne gate er å bemerke, at mens den nu går i flukt med Broene, munnet den før branden ut et stykke østligere, således at Backas gård lå rett overfor midten av husrekken på den andre siden av gaten (sjappene). Den monumentale Bärnholdtgård lå rett imot Broene. Det var nok ikke slik rektangulær regulering i gamle dager som i den moderne by.

Til Backagården hørte stort gårdsrum, som grenset til Vauverts have. Christen Backa (f. 1808, d. 1882), som var gift med Telephine Myhre (f. 1816, d. 1904), drev handel her til ca. 1870, da han gikk konkurs. Fru Backa bodde senere ute ved Kanalen. Deres sønn var doktor Oscar Backe, d. 1929 som læge i Ulefoss. (Familien kalte sig ofte Backe.)

CHRISTEN BACKA OG FRUE
KJØPMANN MATHIAS HANSSEN APOTEKER M. WALTHER

I 1872 kjøpte Mathias Hanssen, bror av brukseier H. C. Hansen, gården, og handlet der, mens han hadde sin privatbolig ovenpå. I 1880 solgtes gården til apoteker og læge Walther, g. m. Lovise Schaanning (datter av doktoren), idet der i det år var gitt bevilling til oprettelse av et nytt apotek i Skien. Walther, som tilflyttet byen sommeren 1880 fra Kristiansund, hvor han var distriktslæge, var en meget dyktig og ansett mann, han var byens ordfører da byen brente, og utfoldet ved siden av formannskapet et energisk og fortjenstfullt arbeide til gjenreising av den ødelagte by.