Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

HJØRNEGÅRDEN MELLEM PRINSESSEGATEN OG SCHAANNINGBAKKEN
(Matr. nr. 65)

Gården gikk ved skjøte 1793 til Realf Pettersen Ording, 1840 til Realf Bøysen, 1843 til cand. theol. Ulrich Strøm, 1851 R. B. Ording, 1857 Andreas Christiansen Farvolden, 1863 agent Nic. J. Zachariassen, 1879 S. C. S. Eberhardt og Otto Eberhardt, 1884 læge Jacob Bøysen.

Det var et lavt enetasjes hus, men av ganske stort omfang. Garden var meget gammel, idet det fortelles at den blev skånet ved branden 1777. Værelsene var små, leiligheten i det hele ikke særlig hensiktsmessig. Til huset hørte imidlertid stor, vakker have nedover mot Backagården.

Agent N. J. Zachariassen (1832-1908) var en god gammel Skiensmann, med godt lune og full av vittige bemerkninger om dagens lokale spørsmål. Han hadde butikk og familieleilighet i gården. Z. var gift med en søster av Eberhardt, og deres barn er Jørgen, lærer, Karl er postmester i Skien, Nicolay er norsk konsul i Rouen, i hvilken stilling han har utrettet meget for sitt fedreland og er blitt R. St. O. O., datteren Christiane (Tetti) blev gift med disponent Rudolf Christensen (d. 1934), som i de unge år bodde rett over gaten.

Doktor J. C. Bøysen tilhørte den gamle Bøysen-Ording-slekt, og var også en ekte Skiensmann. Han var en søkt læge, og var meget musikalsk, blåste fløite i musikkforeningen. Han var en original, spøkefull og struttet av godt humør. Bøysens frue (Gitta) var datter av landphysicus Søeberg, og av deres barn har sønnen Magnus (d. 1933) fotografisk forretning i Oslo, datteren Laura er gift med ingeniør Mens P. Krog, Oslo.