Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

BÄRNHOLDTGÅRDEN

På hjørnet av Prinsessegaten og Telemarksgaten lå den såkalte Prinsegård, eller Bärnholdtgården som den senere kaltes. Dette var en av byens største og vakreste gårder, og den lå fritt med fasade rett mot Broene. Den hadde nr. 42, og gikk i 1811 fra Fredr. Chr. Bärnholdt til Chr. Hagemann, 1812 til Lars Roholt Bärnholdt (d. 1849), 1861 til hans sønn Chr. Otto H. Bärnholdt, og blev i 1874 kjøpt av agent Hans Paus Nielsen.

Adkomsten til denne gård, som til flere andre av ennog de store bygårdene, var efter høie trammer og trapper, - det var lite gjort for å skaffe en lett adgang til butikkene. I gården var det oprinnelig bare en butikk, men senere blev det innrettet to butikker til. Til hjørnebutikken førte i eldre tid en trapp med 8-10 trin, mens en av butikkene til Telemarksgaten lå under gatens nivå. Alt dette blev senere modernisert, således blev hjørnebutikken bragt ned til gatehøide da Grøners isenkramforretning begynte der i 1879.

Jørgen W. Grøner kom til Skien fra Tønsberg i 1879 og etablerte egen forretning i isenkram og malervarer. Han var da en mann på bare 24 år, men kjekk, staut og dyktig. Han bodde efter branden på søndre Mela, og blev i Skien til 1890 da han avviklet forretningen, han led store tap ved branden. En sønn av Grøner er kaptein og nuværende turninspektør Grøner.

Kjøpmann H. Paus Nielsen Gullsmed A. L. Schøien Kjøpmann Wilh. Grøner

Av andre som bodde i gården var det først og fremst eieren H. Paus Nielsen, som også drev forretning her. Han var meget velstående og høit ansett for dyktighet og besindighet. Han var gift med en datter av garver Andersen, og deres eneste barn, Maren, blev gift med borgermester Lübke i Stralsund.

Ennvidere adjunkt Sten Gustav Blix. Han var ugift, og som så mange lærere i eldre tid litt av en original, han var høit skattet på lærerværelset som ”et levende konversasjonsleksikon” på grunn av sine allsidige kunnskaper, men hadde kanskje ikke fullt så lett for å vise den tilstrekkelige myndighet i klassetimene.

Kjøpmann Mathias Hanssen bodde også her. Han var gift med datter av gullsmed Schøien og var en sønn av den kjente Abraham Hansen Bakkane, og bror av brukseier H. C. Hansen, en familie som navnlig senere har gjort sig gjeldende i Skien. Hanssen hadde mange barn (se slektstavlen). Ennvidere bodde her oberstløitnant Platou, gift med hoffdame Uggla.

Og endelig bodde også urmaker Nils P. Søgaard her i gården hvor han tillike hadde sin forretning. Søgaard var en mere enn almindelig ansett borger, medlem av kommunestyret som en av byens første venstremenn, og en av de fremste i sitt håndverk, intelligent og med sans for humor.

Mot gårdsplassen var det svalganger og en hel del trappeganger, og ovenfor var det en ganske stor have, så det har nok vært en hyggelig bygård å bo i. Den gav i det hele inntrykk av solid velstand. Den ovennevnte Otto Bärnholdt er den bekjente legatstifter. Vi kan vel si at Bärnholdtgården var et slags kultursentrum i Skien, ved siden av Blommegården, Myhregården m. fl.