Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

BUNTMAKER NIELSENS GÅRD

Den neste gård er nr. 44-45, som har hatt en rekke forskjellige eiere. I 1854 gikk den fra Johan W. Wagner til Hans J. Bye, 1858 til dennes bror Nils J. Bye, og endelig ved auksjonsskjøte 1872 til buntmaker J. P. Nielsen.

Denne gård lå ved foten av Prestebakken, og på hjørnet av et trangt smaug, Krabbebakken, som førte bratt op til Kirkestredet. Dette var meget skummelt, jeg var som barn formelig ille tilmote når jeg gikk der. Strøket kaltes også Kaffekroken.

BYFOGD N. B. CAPPELEN KONSUL THORVALD SCHIØTT

I privatleiligheten i huset var det, som i så mange andre gamle gårder, forhøininger ved vinduene. På disse podier stod det gjerne et lite bord med en stol på hver side. Værelsene var store og rummelige. Haven gikk, likesom Ludvigsens, helt op til Kirkestredet.

Kjøpmann Nils Bye var gift med en datter av apoteker C. N. Rode i Porsgrunn.

Buntmaker Nielsen var en av byens mest kjente håndverkere, en av de første i sin branche. Han var en stillfarende mann og nød stor anseelse. En sønn av ham var cand. jur. August Nielsen, student fra Skiens skole, som i 39 år var ansatt i Norges Brandkasse og ved sin dyktighet arbeidet sig op gjennem gradene inntil han blev direktør. En datter av Nielsen, Emma, var gift med J. F. Mathiesen, kontorist hos Thv. Schiøtt (og bror av N. M. Mathiesen, som var i butikken hos Joachim Olsen og døde som revisor i Skiens Sparehank).