Utreist 1870 fra Gjerpen
20 juni 1870
1   Gårdbruker Peder Halvorsen Bolstad	  36 år til Chicago med "Scotia" 21 juni
2   Hanna Halvorsdatter Bolstad		  21 år til Chicago med "Scotia" 21 juni
3   Maren Halvorsdatter Bolstad		  19 år til Chicago med "Scotia" 21 juni4   Børe Jacobsen Gulset			  20 år tilChicago med "Hero" 3 juni		
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó  - Skien Genealogical Page - Jan Christensen