Utreist 1871 fra Gjerpen
11 mai 1871
1   Tømmerfløter Gjert Nilsen					36 år til Prescott

    og hustru Johanne						25 år2   Berte Marie Nilsen						25 år

	Gunhild								8 år

	Nicoline							3 år
19 mai 1871
3   Gårdbruker Anders Pedersen Gulset				50 år til Staughton

    og hustru Randine						40 år

	Bernhard							18 år

	Peder								11 år

	Petter								8 år

	Theodor								6 år
4   arbeider Søren Jacobsen, Enkemann				46 år til Staughton
5   (tømmer)merker Ole Johansen					18 år til Staughton
29 mai 1871
6    Ingeborg Nilsdatter, gift					30 år til Chicago med "Scotia" 30 mai
7    arbeider Andreas Halvorsen, gift				22 år til Chicago med "Scotia" 30 mai

		Gusta Josefine						3 år
August 1871
8    Anne Olsdatter Solum, ugift					20 år til Gills Landing

		"Reist på brorens billett - Knud Olsen Solum" med "Hero" 1 september.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó  - Skien Genealogical Page - Jan Christensen