Utreist 1890 fra Gjerpen
 
3 september 1890 
1 Arbeider Gunder Andersen, gift				28 år  til Oconomowoc
2 Marie Andersen, gift						20 år  til Oconomowoc
28 september 1890
3 Arbeider Olaf Øvrom						25 år  til Chicago
4 Arbeider Johan Nilsen						21 år til  Chicago
5 Arbeider Halvor Mikkelsen					24 år til  Chicago
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page  - Jan Christensen