Utreist 1891 fra Gjerpen
 
1 mai 19911  arbeider Martin Isaksen		22 år til Necedal fra Oslo med "Thingvalla"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen