Utreist 1892 fra Gjerpen
 
13 mai 1892 
1 Pike Maria Andreassen					19 år til New    York
2 Pike Maren Andreassen					20 år til New    York
26 mai 1892
3 Arbeider Henrik Johnsen				22 år til    Montreal 27 mai10 juni 18924 arbeider Laurits Pedersen				18 år til New York23 juni 18925 pike Inger Johnsen					19 år til Hoyfield7 juli 18926 kontorist Jonas Jacobsen				17 år til Chicago
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen