Utreist 1900 fra Gjerpen
 
4 oktober 1900 
1 Predikant Nils Andersen Foss, gift		38 år til Michigan med "Montebello" 5 oktober
   og hustru Randi				27 år til Michigan

6 juli 1900

3 arbeider Erik Larsen Nygaard			19 år til Dakota med "Angelo"

28 september 1900

4 arbeider Ole Ellefsen Økter			21 år til Wisconsin med "Angelo"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen