Utreist 1901 fra Gjerpen
 
28 mars 1901 
1 Smed Engebreth Halvorsen Tofte, ugift				22 år til Wisconsin med "Angelo"
30 juli 1901
2 Arbeider Halvor Alfsen, ugift					21 år til Michigan
3 Arbeider Martinius Alfsen Skaatø				18 år til Michigan
27 august 1901
4 Musiker Ole Kristian Martinsen Augestad, gift			29 år til Wisconsin
  og hustru Klara						25 år
	Elna							2 år
 	Finn							2 mnd
18 september 1901
5 Tømmermann Isak Engebretsen Sandbakken, gift			34 år 
  og hustru Petra						30 år
	Josef							9 år
 	Inga							8 år
	Paulus							1 år

29 mars 1901

10 vognmann Knud Nilsen						f. 1878 fra Kristiansand til Minnesota med "White Star"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen