Utreist 1903 fra Gjerpen
 
10 mars 1903 
1 Arbeider Edvard Olsen Fossum, gift				29 år  til Wisconsin med "Angelo"
 og hustru Karen						28 år
	Ole Severin						4 år
2 Arbeider Anders Andersen Skifjeld, gift			58 år  til New York med Angelo (Se 1902)
 og hustru Liv							52 år
	Alfred							16 år
	Johan							11 år
	Otto							9 år
18 mars 1903
3 Snekker Martin Halvorsen Marker, ugift			22 år  til Washington med Montebello 20 mars
4 Arbeider Hans Kittilsen Ballestad, ugift			16 år  til Wisconsin
5 Arbeider Abraham Pedersen Kaasa, ugift			22 år  til Wisconsin
6 Karoline Borgersen, ugift					21 år  til  Wisconsin
17 april 1903
7 Arbeider Olaf Hermandsen Findsand, gift			36 år  til Wisconsin med "Montebello"
 og hustru Mari						33 år
	Hilda							4 år
8 Arbeider Karl Andreas Halvorsen, gift				31 år  til Canada med "Montebello"
9 Arbeider Hans Olsen Granholt, ugift				20 år  til Canada med "Montebello"
10 Arbeider Karl Nielsen Holthe, ugift				21 år  til Canada med "Montebello"
11 Arbeider Anton Olsen Sommerfryd, ugift			18 år  til Canada med "Montebello"
12 Snekker Joh. Fredr. Kristoffersen, ugift			22 år  til Canada med "Montebello"
13 Arbeider Svend August Andreassen, ugift			19 år  til Canada med "Montebello"
14 Arbeider Carl Richard Andreassen, ugift			21 år  til Canada med "Montebello"
15 Arbeider Hans Andreas Johnsen, ugift				24 år  til Minnesota med "Montebello"
1 mai 1903
16 Arbeider Hans Martinius Meyer, ugift				21 år  til Boston med "Montebello"
6 mai 1903
17 Arbeider Karl Oskar Kristiansen, ugift			17 år  til Boston med "Angelo" 8 mai 
12 mai 1903
18 Arbeider Nils Johansen, ugift				17 år  til Minnesota med "Angelo" 22 mai
19 Arbeider Jakob Jakobsen, ugift				25 år  til Minnesota med "Montebello" 12 juni
20 Arbeider Knut Sigvartsen, ugift				19 år  til Minnesota med "Montebello" 12 juni
18 mai 1903
21 Arbeider Rolf Olafsen, ugift					21 år  til New York med "Hellig Olav" 18 juni
22 Arbeider Olaf Olsen, ugift					19 år  til Wisconsin med "Oscar II" 2 juli
3 juli 1903
23 Arbeider Edvard Gundersen, gift				28 år  til Boston med "Angelo" 28 august
28 august 1903
24 Sjømann Ole Petter Vetlesen Holte, ugift			25 år  til Chicago med "Montebello" fra Oslo 6 september
25 Arbeider Andreas Olsen Kikeid, ugift				20 år  til Washington med "Montebello" fra Oslo 6 september
6 november 1903
26 Sofie Aslaksen, ugift					21 år  til New York med "Angelo" fra Oslo 6 november
27 Karoline Aslaksen, ugift					21 år  til New York med "Angelo" fra Oslo 6 november
3 desember 1903
28 Sjømann Halvor Hansen Folkestad				27 år  til Philadelphia med "Hellig Olav" fra Oslo 3 desember
29 Sjømann Gullik Mathisen Vallerdal, ugift			40 år  til New York

17 april 1903

30 arbeider Nils Olsen Sommerfryd				20 år  til Canada med "Montebello"

31 tømmermann Ole Torkildsen					29 år  til Canada med "Montebello"

32 arbeider Hans Jakob Rasmussen				24 år  til Canada med "Montebello"

26 mars 1903

33 arbeider Gunnar Kristiansen Kleven				20 år  til Washington med "Hellig Olav"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page  - Jan Christensen