Utreist 1904 fra Gjerpen
 
26 februar 1904 
1 Gartner / Arbeider Anders Schlegel, ugift			16 år  til Boston med "Montebello" fra Oslo 26 februar
11 mars 1904
2 Anna Bertine Clausen Gulset, ugift				19 år  til Dakota, Grand Fork med "Montebello" fra Oslo
11 mars
3 Kontorist Alfred Eliassen Aarhus, ugift			24 år  til Chicago med "Montebello" fra Oslo
11 mars
4 Andreas Eliassen Aarhus					20 år  til  Chicago med "Montebello" fra Oslo
11 mars
22 april 1904
5 Arbeider Olaf Olsen Gulseth, ugift				18 år  til Canada med "Montebello"
29 april 1904
6 Kontorist Andreas Halvorsen, ugift				18 år  til Wisconsin med "Angelo"
6 mai 1904
7 Marie Høglie, ugift						27 år  til Wisconsin med "Montebello"
7 juli 1904
8 Sjømann / Sagarbeider Lars Andreas Larsen, gift		32 år  til Canada
9 Sagarbeider Olaf Evensen, ugift				20 år  til Canada
28 juli 1904
10 Gunda Sofie Sundkvist, ugift					16 år  til Canada med "Montebello" 29 juli
11 Anna Johansen Kristiansen Kleven				20 år  til New York med "Angelo" 5 august
23 september 1904
12 Anna Signe Lovise Andersen					14 år  til Chicago
13 Arbeider Peder Olaf Pedersen, Gjerpen, Ugift			19 år  til Minnesota
28 oktober 1904
14 Arbeider Olaf Olsen Nøklegaard, ugift			18 år  til Wisconsin

14 april 1904

15 sjømann Olaus Engebrethsen					46 år  til New York med "Hekla" fra Oslo

16 Martha Larsen						6 år	 til New York med "Hekla" fra Oslo

28 april 1904

17 handelsbetjent Nils Kristian Nilsen				18 år  til Minnesota med "Norge"

29 april 1904

18 Marthe Sem							28 år  til Wisconsin med "Angelo"

6 mai 1904

19 arbeider "Newton" Johannesen Gromstul			20 år  til Wisconsin med "Montebello"

20 arbeider Theodor Olsen Rønningen				19 år  til Wisconsin med "Montebello"

21 arbeider Abraham Torkildsen Høglie				22 år  til Wisconsin med "Montebello"

22 Halvor Andersen Sætre					22 år  til Wisconsin med "Montebello"

23 Grethe Høglie						25 år  til Wisconsin med "Montebello"

1 juli 1904

24 arbeider Richard Larsen Nygaard				21 år  til N. Dakota med "Montebello" (brother of Erik Larsen Nygaard who left 1900)

25 snekker Peder Johnsen Buer					21 år  til N. Dakota med "Montebello"

8 april 1904

26 snekker Martin Hansen Rosvald				f. 1873 til Wisconsin med "Skandia" fra Kristiansand

30 august 1904

27 sagarbeider Jakob Sigvardsen					f. 1886 til New York med "Hamburg/Amerika-linjen" fra Kristiansand.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page  - Jan Christensen