Utreist 1905 fra Gjerpen
 
24 mars 1905 
1 Sagarbeider Hermann Bernhard Halvorsen			23 år  til Canada 
2 Sagarbeider Harald Løvseth, ugift				19 år  til Canada
7 april 1905
3 Arbeider Alf Olsen, ugift					17 år  til Boston
4 Arbeider Peder Magnus Olsen, ugift				19 år  til Wisconsin
21 april 1905
5 Helga Pauline Hansen, ugift					20 år  til Wisconsin
12 mai 1905
6 Typograf Andreas Johnsen Nykaas, ugift			21 år  til Dakota
7 Forretn. Mathilde Jansen, ugift				34 år  til Wisconsin
18 oktober 1905
8 Sagarbeider Jens Jacob Lewisen, ugift				18 år  til Minnesota
2 november 1905
9 Sjømann Engebreth Engebrethsen				22 år  til New York
10 Marie Gurine Engebrethsen, gift				50 år  til New York
  	Elise Karoline						19 år
	Mathilde Magdalene					16 år

29 september 1905

11 jernbanearbeider Svennung Rollefsen				f. 1864 til USA med Allanlinjen fra Kristiansand

12 tjenestejente Anne Rollefsdatter Stulen			f. 1879 til USA med Allanlinjen fra Kristiansand

13 gårdsarbeider Anders Ingebrethsen Aas			f. 1860 til USA med Allanlinjen fra Kristiansand
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page  - Jan Christensen