Utreist 1906 fra Gjerpen
 
16 mars 1906 
1 Smed, Sigvart Adolf Sørensen, gift				26 år til Canada
 og hustru Karen Elise, f. Isaksen				37 år
2 Edel Pauline Dahl						16 år til Canada
3 Inga Thomine Lid						16 år til Canada
4 Maler Gunder Andersen Otterkjær, gift				26 år til Chicago
5 Arbeider Olav Leivsen, ugift					19 år til Wisconsin
20 april 1906
6 Arbeider Ole Kristian Johannesen, ugift			20 år til Wisconsin
8 mai 1906
7 Arbeidsformann Lars Torstensen Falkum, gift			50 år til Boston
  og hustru Kirsten						59 år
	Kjerstin Gunhilde Torstensen, ugift			20 år
	Johan Kristen Larsen Falkum, ugift			17 år
	Lydia Larsen Falkum					13 år
11 mai 1906
8 Arbeider Thorvald Poulsen Finsrud, ugift			22 år til Ontario, Canada
23 mai 1906
9 Arbeider Ole Edvard Kristiansen Aamot				33 år til Wisconsin
8 juni 1906
10 Høvelmester Jens Kristian Hansen, ugift 			27 år til Minnesota
11 Sagarbeider Hans Peder Hansen, ugift				25 år til Minnesota
10 august 1906
12 Kristian Nilsen Aasland    (reiser til sin far)		13 år til Wiscondin
13 Farmer Abraham Waller, enkemann	(Bosted: Amerika)	69 år til Wisconsin
14 Farmer Lars L. Løberg, gift		(Bosted: Amerika)	64 år til Wisconsin
15 Arbeider Olav Larsen, ugift					19 år til Wisconsin
16 Arbeider Eivind Andreassen Sneltvet				19 år til Wisconsin
17 Gårdbruker Lars Olsen Løberg, enkemann			68 år til Wisconsin
18 Arbeider Anders Jensen Løberg, ugift				19 år til Wisconsin
19 Arbeider Hans Thomas Christiansen Kjær			19 år til Wisconsin
20 Farmer Lars E. Gordon, enkemann	(Bosted: Amerika)	75 år til Wisconsin
21 Arbeider Knud Knudsen (Østensen) Gulset, ugift		18 år til N. Dakota
22 Arbeider Martin Olsen Søli, ugift				21 år til Wisconsin
31 august 1906
23 Olga Pedersen, ugift						15 år til New York
24 Hanna Kristine Tufte, ugift					23 år til Chicago
12 oktober 1906
25 Smed Lars Halvorsen Skottet, gift				48 år til Ontario, Canada
30 november 1906
26 Thora Marie Johnsen, enke					60 år til New York
27 Fabrikkarbeider Elisabeth Høglund, gift			23 år til Halifax, Canada
	Jan Wessel Høglund					2 mnd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen