Utreist 1916 fra Gjerpen
 
14 mai 1916 
1 Tresliper Abraham Andersen, gift				f. 1/10-83    til Minnesota
11 oktober 1916
2 Jordbruksarbeider Halvor Hansen				f. 15/10-97    til New York
8 oktober 1916
3 Smedlærling Sandar Melchior Dahl, ugift			f. 4/9-98 til New York 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen