Utreist 1917 fra Gjerpen
 
Ingen utreist fra Gjerpen 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen