Kilde: Telemark Fylkes Adressebok - 1955-56 -
Intro-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å

«Gabarit» Modesalong (Tora Langved), Centrumsgården

Gabrielsen, Borghild, sykepl., Kallemsgt. 9, 13,000, 0

Galanterimagasinet, etabl. 1923 (Marianne Thorsen), Prinsessegt 2

Gallefoss, Astrid, arb., Sverresgt. 11, 5000

         Chr., gartner, Bratsberg, Gjerpen, 7100

Garasjer, A/S, 1952, aksjekap. 6000 kr., disp. Arne Svenkerud, Herkulesgt. 10

Gardåsen, Paul, lektor, Thranesgt 7, 18,000

Gartnerhallen Skien, - Bestyrer A. Sv. Petterson, Frukt, bær, grønnsaker, poteter en gros, Lundetangen, Telefoner 21439, 23259, Telegr.adr. «Gart­nerhallen»

Garvold, Gunvor, eksp., Ø. Skotlandsv. 9, 1200

        Ingvald, matros, Ø. Skotlandsv. 9, 1800

GarvolI, Aslak, sjåfør, Ø. Skotlandav. 9, 11,300

         Gunhild, koldjomfru, Frognerv. 4, 5300

Gasmann, Alfred, Christophersensgt. 8, 6000

         Anja, eksp., Hesselbergsgt. 27, 4700

        Arne, sjåfør, D. Eillvssønsgt. 34, 8300

        Chr., agent, D. Eilivssønsgt. 34, 5400, 5400

        D., Utenlandske og innenlandske agen­turer, import, eksport, assuranse, havari, kommissær, Torggt. 6, bolig Magnusgt. 7, 161,000, 32,700

Text Box: D. GASMANN
Assuranceagentur – Oversjøiske agenturer
Tlf.: 22535 og 22536 
Privat 23891
Fullmektig privat 23875
Telegramadr.:
«EXPEDIT»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasmann, Erik, eksp., Hesselbergsgt. 27, 7600

         Ingrid, eksp., D. Eilivssønsgt. 34, 6600

—-        M., disp., Bullsgt. 5, 64,000, 20,000

         M., A/S, etabl. 1928 (tidl. Edv. Gasmann, etabl. 1873), 53,000, 15,400

Text Box: M. Gasmann A/s
MANUFAKTUR
OG UTSTYRSFORRETNING
KÅPER
Torvgt, 6      	Telefon 22029

 

 

 

 

 

 

 

 

Gausbo, Finn agenturforr., Blåbærstien ‘7

Gausbo, Finn, maler, Øvregt. 19, 13,000

Gasuslå, Margrethe,  hushj., Adelersgt. 10, 4200

Gavelstad, Magna, sydame, Blekebakv. 1, 1800

Gimle Cafe, (Skiens Folkerestauranter A/S), Hjørnet av Torvgt. og Hesselberggt. Telefon 23676

Gimsøy Barbersalong (K. Angell Isaksen), Klostergt. 45

         Grønnsak- og Blomsterforretning, Klo­stergt. 48

Gimsøy Fargehandel, Etabl. 1949 (Malerm. Trygve Kjellsen, 75,00, 41,600), Klostergt. 51. Telefon 42126,

privat 42232

Gimsøy Kloster, A/S, etabl. 1934, aksjekap 24,000 kr., disp. Thore Edv. Gulliksen, Fruktvinproduksjon, Dir. Smlthsgt. 8

Gimsøy Kolonialforretning, etabl. 1907 (Hans Nordblom Hansen), Klostergt. 48

Gisholt, Alberta, sykepl., Ørnsgt. 33, 44,000, 12,600

         & Co., etabl. 1904 Arne Gisholt, Pors­grunn), næringsmidler en gros, Bølev. 6

         Erik, agent, Telefonbygget, bolig Nord­råksgt. 23, 6800

         Jens, bokh., Colletsv. 12, 11,800

         Kate, frue, Nordråksgt. 23, 3000

         Sverre, agent, Bølev. 6, 7000

         & Tovsen Skogkontor, Saudegt. 9

Gisleson, Sverre, sjåfør, Valborgsgt. 7, 5300

Gittermann, Rudolf, kontorm., B. Far­mannsgt. 11, 8600

Gjeldaker, Gerda, fullm., Kallemsgt. 27, 11,300

Gjemsø Automobilforretning, A/s, Etabl. 1934, aksjekap. 3000 kr., disp. Nils Halvorsen, Forh. Plymouth, Fargo, Standard, Citroen, deler og rekvisita, rep.verksted, bensinstasjon, Oljer, Ulefossv. 20,

Gjemsø Damefrisørsalong (Ingrid Kleiv), Grogt. 1

Gjemsø Gratulasjonscentral (Randi Storkaas), Klostergt. 49

        Skoreparasjonsverksted, etabl 1926 (A. Jørgensen), Ulefossv. 3

Gjerding, Harald, møller, Colletsv. 13, 9600

Gjerland, Gunnar, poltibetj., Falkum Ring 3, 5000, 12,700

Gjermundsen, Arnt, arb., E. Sundtsgt. 21, 11,000

         Bent, slakterm., kjøttforr., Nygt. 3, bolig Landstadsgt. 23, 14,000, 14,600

Gjernes, Thorbjørn, Tømmerm., Ulefoss­vn. 42, 9800

Gjerpen komm. kontorer, Kongensgt. 20

Gjerpen Mølle (Felleskjøpet Oslo), Etabl. 1917, best. Bjarne Aker, Såvarer, frø og kornrenseri og korntørke, Bergsland 13, Telefon 22308

Gjerpens Sparebank, Opprettet 1848, Skiens eldste bank, Adm. direktør Eilif Åsbø, Torggt. 13, Telefon sentralbord 21580, 907,776, 153,000

 

Text Box: Gjerpens Sparebank
Sentralbord: 21580
med forbindelse til alle
avdelinger

 

 

 

 

 

 

Gjersand, Halfdan, arb., Vinjesgt. 17 10,600

        Liv, mont., Vinjesgt. 17, 6500

Gjertsen, Walgjerd, pens., Kiellandsgt. 25, 2800

Gjestestova Café (Maja Jensen), Skistredet 3

Gjone, Remond, tlf.tekn., Porsgrunnsv. 4. 13,600

Gjærum, Arne, arb., Keysersgt. 5, 11,200

        August, pens., Landstadagt. 31, 28,000, 4700

        Else, serv.dame, Frognerv. 4, 5000

         Finn, Kjemisk tekn. fabr., agentur en gros, N. Mæla, bolig Landstadsgt. 31, 43,000, 47,300

        Isak, snekker, Vinkelgt. 16, 10,400
                  J. G., fullm., Amundsensgt. 4, 5000, 13,500
                  Magda, frue, Keysersgt. 5, 5100

        W., Ingeniør, etabl. 1946, stålrørsmøbel­fabrikk, bronsepropeller, fornikling, forkromming, Ulefossv. 40, 52,000, 25,100

Gjølberg, Johs., stadsfysikus, Rådhusgt. 1, bolig Thranesgt. 14/16, 10,000, 35,400

Glamer, Rolf, arbeider, Schweigaardsgt. 8, 7100

Glasshjørnet, se Sklensfjordens Stentøiforretning

Glenna, Olav, sjåfør, Øvregt. 53, 9500

Glenne, Theoline, kjøkkensjef, Lundegt. 45, 6600

Glittenberg, Albert, maler, Øvregt. 27, 6400

Glittenberg, B., strykerske, Sverdrupsgt. 18, 5900
                  Brødr. (Th. og O. Glittenberg) , møbelsnekkeri og -forr., Lundegt. 10,
                  Lilly, eksp., Lundegt. 10, 6800

         O., montør, Sverdrupsgt. 18, 7000, 7600

         Thorleif, snekker, Lundegt. 10, 6400

Gløersen, Paul, lege, Rektor Ørnsgt. 1, bolig D. Eilivssønsgt. 70, 16,000, 44,500

Goberg, Alf, møllearb., Tomtegt. 38, 8900

         Anne, tekn. ass., Landstadsgt. 7, 7000

         Annie, kjøkkenhj., Munchsgt. 29, 4900

         Bodil, eksp., Tomtegt. 38, 2900

         Fredrik, tlf.arb., Kirkegt. 4, 10,800

         Hans, Lagmannsv. 2, 5400 -

         Inga, renh.kv., Wesselsgt. 8, 5400

—-        Trygve, eksp., Landstadsgt. 7, 10,900

Godskesen, Ida Elisabeth, barnepl., Kon­gensgt. 27, 5400

Gogstad, Arne, snekker, Jonas Liesgt. 4, 11,900

         Ellen, eksp., Jonas Liesgt. 4, 4800
                  Hans, arb., Jonas Liesgt. 4, 7900
                  Karl K., pens., Jonas Liesgt. 4, 6000

Gogstvedt, Anton, typograf, D. Eilivssøns­gt. 14, 11,600

Gomsrud, Bjørn, sliper, E. Sundtsgt. 7, 9800

         Helge, eksp., E. Sundtsgt. 7, 8200

         Tordis, kontord., E. Sundtsgt. 7, 5900

         Valborg, stuepike, E. Sundtagt. 7,5500

Gonsholt, H., A/s, Etabl. 1945, aksjekap. 10,000 kr., disp. Henry Gonsholt. kol.- og skipshdl., Telemiarksgt. 8, 90,000, 3400, Telefoner for­retn. 23324, kontoret 20324, 20325, privat 21733

Gonsholt, Henry, disp., (H. Gonsholt A/S), Munchsgt. 47, 27,000, 16,600

         John, eksp., Løvenskioldsgt. 49, 85,000, 22.000

         Lars, kokerisjef, Sverdrupsgt. 20, 7000, 21,000

         Nils, lagerarb., Arbeidergt. 2, 9400

Gothi, Asta, handl. (Ø. Gothi), O. Glomstu­lensgt. 4, 27,000, 3800

        Borghild, eksp., O. Glomstulensgt. 4, 4300

         Jane, motedame, Duestien 1, 7000

         Ø., etabl. 1910 (Aasta Gothi, 27,000, 3800), kolonialforr., O. Glomstulensgt. 4

Gottling, Gustav, murer, Industrigt. 42

         Inga, handl. (Jaffa Frukt og Tobakksforr.), Industrigt. 42, 3000

Gotaas, Carl, rektor, Grensegt. 14, 22,100

Grahn, Fredrik, freser, Ingridsgt. 6, 8000, 11,400

Gram, Leif, transp.sjef, Klostergt. 36, 19,500

Gran, Einar, etabl. 1939. frukt og grønns., Eeks gård, Torvet, bolig Bratsberggt. 15, 12,000, 6500

         Erling, eksp., Bratsberggt. 15, 4400

Grand Barbersalon (G. E. Roligheten), N. Hjellegt. 1

Grand Hotel, Modernisert 1948, vert Bjørn Hansen, N. Hjellegt. 1, Sentralbord 20040,

Grand Motesalon, Etabl. 1933 (Inger Marie Tollefsen Johnsen, 138,000, 26,700), spesialforr. i hatter, Torggt. 13, Telefon 22386

Granholm, Arne, kontorist, Kamperhaug­gt. 6, 7300

Grave, Martha, husbest., Hagev. 8, 4200

Gravdal, Cato, arb., Ø. Skotlandsv. 21, 9700

        Edle, rengj.hj., Ø. Skotlandsv. 21, 7300

—-        Efraim, stuer, Ø. Skotlandsv. 21, 9100

         Karl, stuer, Øvregt. 131 c, 9100

         L. 0., Eftf. (Aagot Nilsen og Leif Kasin), kol.forr., Aallsgt. 42

         Yngvar, skredderm., Øvregt. 131 c

Graver, Mary, billettør, Pausgt. 3, 8800

Gravir, Anne Marie, serv.dame, Liegt. 3, 5100

         Gunhild, kokke, Nedre, Hjellegt. 1, 6000

Gravklev, Dagny, ass., Amtm. Aallsgt. 42, 3600

—-        Eva, kass., Solumsgt. 6, 2800

         Josef, handl., Solunisgt. 6, 8200

         Kristine, resep.dame, Amtm. Aallsgt. 42, 10,000, 3300

         May, kass., Amtm. Aallsgt. 42, 6300

         William, disp., Kverndalsgt. 19, 4400

Gravalid, Torvald, selger, Mælagt, 1, 7900

Greaker, Josef, etabl. 1920, bilverksted, sjå­førskole, Hansteensgt. 8, 6000, 2400

        Unni, hj.søster, Hesselbergsgt. 31

Green, Aslak, hovedkomm. for Norsk Ukepresse, Kongensgt. 8, bolig Venstøp, Gjer­pen, 12,500

         Olaf, mask.rep., Sverresgt. 17, 10,900

Gregersen, Eivind, verkstedeier (Elvestad Verksted), Lensmannsvn. 25, 79,000, 21,000

         G., verkstedeier (Elvestad Verksted), Skotlandsv. 6, 81,000, 27,300

Gregoriussen, Kjell, eksp., O. Glomstulens­gt. 15, 2800

        Maggi, rengj.kv., N. Elvegt. 7, 3400

         Ole J., sjåfør, Olaf Ryesgt. 2, 11,000

         Rolf, brannkonst., Slemdalsgt. 34, 9500

        S., vegv., O. Glomstulensgt. 16, 10,000

Grelland, Alf, snekker, Kjærririgteigen 11, 10,000

         K., galvanisør, Kjærringteigen 11, 6200

         Kåre, arb., Amtm. Aallsgt. 63, 10,300

-—        R., lastebileier, Kjærringteigen 11, 10,500

Grenland Jordskiftesokn, Kongensgt. 20

        Skogforvaltning, skogforv. J. Samset, Chr. Michelsensgt. 4

Grimersen., Helene T., eksp., G. Dagsøns­gt. 27, 4100

         Henry, Olsen, arb., Verksgt. 19, 9400
                  Ingv., snekker, G. Dagsønsgt. 21, 8400
                  Paul, arb., N. Fjellgt. 4, 8300

Grimm, Othilie, pens., Munchsgt. 55, 3700

Grimsrud, Harald, tannlege, H. Ibsensgt. 7, bolig Falkum Ring 13, 104,000, 30,400

Grindem, Helene, moted. (Chic Motesalong), Bølev. 14b, 22,000, 11,800

Grindheim, Frank, arb., Kongensgt. 25, 8200

         Sigurd, mek., Kongensgt. 25, 13,600

Grini, Einar, Salmaker, Chr. Blomsgt. 20, Telefon 22516, bor Grini, Gjerpen, 5000, 8700

Grini, Hjalmar, arb., Gråtenv. 38 b, 10,200

         John, best. (Andelslagteriet i Skien) , Liegt. 14/16, 18,100

         Margrethe, kontord., Løvenskioldsgt. 27, 5000, 8800

         Per, Sportsforretning, etabl. 1946, spes. forr. i sportsartikler, Kverndalsgt. 4, bolig Hj. Johansensgt. 14, 7000, 8300

         Thoralf, papirarb., Duestien 13, 10,200

Groa, Else, skotøyarb., Vinjesgt. 13, 5600

         Magne, typograf, D. Ellivssønsgt. 20, 11,600

         Oddvar, arb., Vinjesgt. 13, 10,900

         Sverre, snekker, Vinjesgt. 13, 8700

Groland, Bjørg, eksp., Munchsgt. 56, 5100

         Hans, mask., Munchsgt. 56, 3100

         Hans, skogsarb., Slemdalsgt. 35, 10,000

         Lauritz, skogsarb., Munchsgt. 56, 8900

Gromstad, Georg, elektr., Herkulesgt. 14, 32,000, 11,500

Grorud, Aksel, arb., Vinjesgt. 12, 8300

         Einar, lagersjef, Vinjesgt. 11, 12,500

         Ernst, lagerarb., Bakkegt. 21, 8700

         Karl, metallarb., Slemdalsgt. 3, 10,000

         Liv, porsel.arb., Bakkegt. 21, 6200

         Ragnhild, arb., Vinjesgt. 11, 3300

Groven, Andreas, pens., Hagev. 7, 18,000, 7400

Grubbe, Ingerid, kjøpm., O. Glomstulens­gt. 13, 12,000, 8100

         Terasse, A/S, Telemarksgt. 8, 156,000, 3700

        Thoralf, etabl. 1916 (I. Grubbe, 12,000, 8100), kol.forr., O. Glomstulensgt. 13

Grunnarbeider A/S, etabl. 1949, aksjekap. 30,000 kr., disp. Ole Nenseth, tomteutgrav­ing, grøfting m. m., Telem.gt. 14, 35,000, 3200

Grønberg, C. A., urm., Torvgt. 11

         Karl, etabl. 1947, engrosforr., kontor Sverdrupsgt. 4, bolig Mælagt. 46, 9200

Text Box: Karl Grønberg
SKIEN
Salgsrepresentant i Telemark for
A/S ELEKTRISK BUREAU, OSLO

Kontor og lager Sverdrupsgt. 4

Telefon 23475. Privat 20130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønberg, Margit, rengj.hj., Torggt. 11, 3000

         Reidar, urm.lærling, Mælagt. 46, 3700

Grønn, Frank, tolltj.mann, N. Elvegt. 16, 8400

         Maud, kjøkkensjef, N. Elvegt. 16, 8300

Grønnerød, Amborg, lærerinne, Wergelands­gt. 10, 12,300

         Andreas, bokh., Ibsensgt 8, 10,400

         Rolf, arb., Arentzgt. 30, 10,400

Grønseth, Gudrun, nåtlerske, Duestien 15, 6700

Grønstad, Birgit, kontord., Munchsgt. 22, 3000, 7600

         Ragnar, insp., Munchsgt. 22, 107,000, 11,300

Grønvold, Kjell, bilmek., Houensgt. 14, 7600

Grønås, Dagmar, arb., Herkulesgt. 19, 5300

Grøsfjeld, B. A., red.sekr., Colletsv. 20, 27,000, i2,2C0

Grøtvik, Isak, eksp., Lundegt. 16, 12,100

         Morten, lagersjef, Blomsgt. 59, 16,650

Graasvold, Hans, eksp., Mælagt. 33, 11,000, 18,800

         Mary, eksp., Holbergsgt. 4, 42,000, 6500

Graasvolds, T., Møbelforretning, A/s, Etabl. 1931, aksjekap. 7000 kr., disp,. T. Graasvold, Holbergsgt. 4, 28,000, 8500, Telefon 2379, 20944

Graasvold, Torjus, disp. (T. Graasvolds Mø­belforr. A/S). Holbergsgt. 4, 92,000, 28,300

         Torjus, el.lærl., Holbergsgt. 4, 12,000, 13,100

Gubberud, Frithjof, lærer, Colletsv. 26, 13,400

Gulf Bensinstasjon, Kongensgt. 26

Gudbrandsen, Borghild, frue, Hansteens­gt. 10, 30,000, 700

         C., slaktermester, kjøttforr., Hansteens­gt. 10, 41,000, 10,100

         Cato, kontorist, Hansteensgt. 10, 53,000, 9400

         Ernst, pølsem., N. Elvegt. 5, 14,200

         Rolf, slakterm., Bakkegt. 21, 7000, 14,000

Gulbrandsen, Einar, arb., Melumv. 8 b, 10,500

        Gunhild, vaskek., Mindev. 6, 3700

         Gunnar, arb., Melumv. 8 b, 1600

         Ida, ren.h.kv., Melumv. 8 , 4800

         Viggo, husdyrholder, Bakkegt. 27, 3000

Gullbrandsen, Frithjof, bud, Duestien 2, 3200

Gullerud, Asbjørn, kunstm., Blomsgt. 20 b, 2700

Gullhaug, Anker, arb., Bratsberggt. 53, 8500

         Yngvar, arb., Bratsberggt. 53, 6000, 21,700

         Yngvar, transp.arb., Lammersgt. 5, 9700

Gulliksen, Bernice, bokh.ass., Duestien 13, 6600

         Carla, bokh.ske, Oscarsgt. 38, 6300

         Daniel, etabl. 1932, skotøyforr., Liesgt. 23, bolig Mælagt. 26, 60,000, 1300

         E. Næss, fløtn.arb., Colletsv. 7, 6000, 9900

         Edith Engh, eksp., Liegt. 23, 4300

         Emanuel, renten., Duestien 12, 58,000, 6200

         Gustav, fløter, E. Sundtsgt. 30, 9300

         Henry, brenner, Liegt. 23, 22,000, 10,500

         Håkon, arb., Arentzgt. 29, 9100

Gulliksen, Ingeb., husbest., Blomsgt. 55 b, 2800

         Ivar, maler, Kleivgt. 42, 8700

         J. (Ruth Gulliksen, 14,000, 10,200), kolo­nialforr., Duestien 12

        Johannes, møllearb., Bøttgersgt. 23, 10,600

         Jørgen, maler, Ivar Aasensgt. 3, 10,000

         Karl, lagerarb., Oscarsgt. 38, 8000

         Maria, eksp., Mælagt. 14, 29,000, 4600

         Nils, best, Blekebakv. 11, 6000, 12,900

         Olaf, arb., Øvregt. 67, 10,100

         Olga, billettrise, Duestien 13, 5600

         Ruth, kjøpm., Mælagt. 26, 14,000, 10,200

         Sigurd, sjåfør, Frognerv. 12, 9000

        W., laste-, lossearb., Herkulesgt. 17, 10,700

         William, eksp., Klokkergt. 4, 9800

Gulseth, Inger, renh.kv., Sverresgt. 18, 5700

         Ingvald, kjøttforr., Oscarsgt. 7, 10,000, 16,000

         Karl Th., hovedkass., Baldersgt. 8, 9000, 15,300

         Kristian, reis., Bullsgt. 4, 8900

Gundersen, Alf, gartnerarb., Hagev. 6, 8600

         Alf, eksp., Cappelensgt. 13, 10,100

         Anders B., pens., Øvregt. 103, 6000, 5800

        Anders M., mek., Øvregt 103, 8800

         Asbj., hydroarb., Amtm. Aallsgt. 33, 11,600

         Astrid, eksp., S. Fjellgt. 1, 3900

         Augusta, Kolstad frisersalong, Vatner Ring 15, 1800

         Berit, gartnerske, Baggersgt. 15, 5400

         Cato, rørl.,mester, D. Eilvssønsgt. 28, 11,000, 12,700

         E., møbelsnekker, Amtm. Aallsgt. 55, 7800

         Edv., pens., Øvregt. 87, 12,000, 3800

         Einar, tapetserer, Bratsberggt. 10, 9500

         Einar, frisør, Lyngv. 3, 9400

        Einar, kjøpm., Lensmannsv. 6, 10,800

         Eivind, mek., Klostertangen 5, 13,600

         Elsa, gartnerske, Baggersgt. 15, 3100

         Else Marie, kass., Cappelensgt. 13, 3600

Gundersen, Erik, Skipsekspedisjon, assuranse, spedisjon. H. Ibsensgt. 2, bolig Stathellegt. 4 B, 53,000, 25,300, Telefoner 23721 - 23725, priv. 42345

Gundersen, Erling, bokh., Tomtegt. 72, 9200

         Erna, sortererske, Klostergt. 2, 7100

         Ester, eksp., Øvregt. 48, 3200

         Even, hydroarb., Keysersgt. 26, 9200

         Finn, snekker, Oscarsgt. 43, 10,200

         Gerh., frisørm., G. Stangsgt. 20, 15,100

         Gudrun, gårdeier, Hesselbergsgt. 22 b, 32,000, 2100

         Gunnar, agent, Ørnsgt. 27, 19,000, 16,500

         Gunnar, montør, Kraftgt. 3, 10,000, 9900

         Gunnar, montør, Kiellandsgt. 5, 10,200

         Gunnar, rep.tør, Ibsensgt. 8, 10,000

         Gustav, komm.arb., Hansteensgt. 26, 12,400

        Gustav, lagersjef, Hjartdalsv. 12, 9900

         Halvard, arb., Mindev. 13, 12,200

         Halvdan, pakker, Kjerringteigen 10, 5000, 11,400

         Hans, lagersjef, Aasasgt. 1, 13,000

         Harald, eksp., Pausgt. 20, 9000

         Helge, læregutt, Keysersgt. 26, 3500

         Henry, hj.arb., Ivar Aasensgt. 2, 3500

         Ingar, komm.arb., Slemdalsgt. 15, 9100

         J., vaskerieier (Storvask), Hesselbergs­gt. 16, 13,000

         Jacob, faglærer, Stathellegt. 3, 14,200

        Jakob, journalist, Kjerringteigen 10, 6500

         Jan, hjelpegutt, Baggersgt. 15, 2900

         Jenny, ktr.darne, Lensmannsv. 20, 3200

         John E., etabl. 1923, agt. for kol. en gros, Schweigaardsgt. 14, 19,200

         John, stuer, Sandviksv. 4, 10,500

         Jonas, arb., Snipetorp 33

-—        Kåre, rep.tør, Lensmannsv. 20, 12,300

         Laurine, kontord., Bølev. 5, 9000, 5200

         Leif, maler, Munkelia 16, 4500

         Liv, kontord., Magnusgt. 3, 2900

         Magnhild, nåtlerske, Slemdalsgt. 15, 2500

         Magnus, fabr.arb., Frognerv. 17, 4100

         Margareth, eksp., Haugesgt. 20, 4000

        Marie, pens., Valborgsgt. 3, 33,000, 0

         Odd, sjøm., Sundv. 9, 5200

         Oddvar, sjåfør, Sundv. 9, 13,500

         Olav, lok.pusser, Ø. Elvegt. 30, 9800

         P. J., møbeltapets., Sverdrupsgt. 22, 6900

Gundersen, Paulus, møbelfabr. og -utsalg, Lagm.høgda (Gjerpen herred, 58,000,12,900)

 

Text Box: Paulus Gundersen
Lagmannshøgda
Gjerpen pr. Skien
Telefon Skien 22764
MOBELFORR. OG MØBELVERKSTED
Møbler for salong, spisestue og
soveværelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundersen, Peder, maler, Bratsberggt. 19, 6000

         Peder, sjåfør, Øvregt. 48, 10,000, 10,600

         Per, ass., Ø. Elvegt. 1, 6400

         Robert, vask.arb., Hesselbergsgt. 16, 3300

        Rolf, overkond., Ø. Elvegt. 1, 11,700

         Ruth, eksp., Kjerringteigen 10, 4300

         Signe, tilskj., Kjerringteigen 16, 5500

         Signe, kontorass., Kjerringteigen 10, 7500

         Simon, sjåfør, Øvregt. 48, 10,300

         Simon, form., Hjartdalsv. 9, 10,100

         Sofie, kol.forr., Øvregt. 48

Gundersen, Th. E., Glasmagasin, Etabl. 1886 (Thor Gundersen, 133,000, 56.800), Glass, steintøy, porselen, korte­varer, kjøkkenutstyr en gros og en detalj, H. Ibsensgt.,Sentralbord 20034

Gundersen, Thor, grosserer, Øystelnsgt. 1, 133,000, 56.900

         Thoralf, arb., Colletsv. 9, 7000

         Tore, pølsem.lærl., Pausgt. 20, 2100

Gundersen, Tov, reisende, Schweigaardsgt. 14, 6000

         Trygve, selger, Tomtegt. 63, 9000, 11,100

         Trygve, tømmerm., Kjerringteigen 12, 11,000

         Turid Liv, arb., Amtm. Aallsgt. 33, 3100

         Tønnes, mek., Klostergt. 2, 10,800

         Øivind, snekker, Øvregt. 127, 10,400

         Øivind, pens., Lensmannsv. 6, 13,000, 5500

Gunderssen, O. Chr., Manufaktur, Trikotasje, Garn, Sengeutstyr en gros, Liegt. 21, Telefoner kontoret 20682, 24022, bolig Ø. Skotlandsvei 6, Telefon 22984, 46,000, 35,900

Gunderssen, O. W., grosserer, Ørnsgt. 27, 44,000, 16,000

Gunderssen, O. W., A/s, Etabl. 1928, aksjekap. 5000 kr., disp. O. W. Gunderssen, Garn og trikotasje en gros, Schweigaardsgt. 15, Telefon 20761

Gunleikskås, Eivind, arb., N. Elvegt. 24,11,900

Gunnarsson, Gunnar, ass., Prinsensgt. 3, 9100

Gunneklev, Kåre, arb., Bratsberggt. 24, 7500

Gunnerud, Aagot, serv.dame, Telemarksgt. 6, 2300

Gunnes, Else, husmor, Torsgt. 2, 7000, 100

Gunnes, G. S., Farvehandel & parfymeri (Skiens Dro­geriforretning), Skistredet 9, Telefon 23514, privat 23219, bolig Torsgt. 2, 25,000, 12,000

Gunnes, Marianne, pens., Torsgt. 2, 4700

Gunnestad, Arne, arb., Wesselsgt. 8, 9200

         Dagmar, pens., Tordensk.gt. 18, 3300

         E., lagerform., Steinbryterv. 2, 6000, 8400

         Einfrid, eksp., Tordensk.gt. 18, 2700

         Harald, bakersv., E. Sundtsgt. 44, 10,200

        Hjalmar, tapets., Sverresgt. 21, 2800

        Kjell, telegraf., Sverresgt. 21, 9700

Gunnulfsen, Ole, tollopps.m., Munkelia 13, 5000, 10,400

Guntor Plastic AIS, etabl 1946, aksjekap. 20,000 kr., disp. Gunleik Aarnes, fabr. av plasticsprod., Ulefossv. 42, 59,000, 700

Gurholt, Bergijot, gårdeier, Duestien 4, 2900

         G. (Sofie Gurholt), kol.forr., Holbergsgt. 9

         Gudmund, eksp., Holbergsgt. 9, 7100

         Johannes; bilforh, Duestien 4, 9000, 21,400

Text Box: Johs.Guholt & Co
BIL- OG MOTORSYKKELFORRETN. BILDELER - REKVISITA - BILGUMMI
OLJE - VERKTØY
Duestien 4	Telefon 22075

 

 

 

 

 

 

 

 

         Johs. & Co., etabl. 1951, disp. Johannes Gurholt, bilforretmng, Duestuen 4

Gurholt, Kjell, kontorm., Duestien 4, 9800

         Olaf, Duestien 4, 2600

         Sofie, handl., Holbergsgt. 9

Gusfre, Harald, møbelsnekker, Klokkergt. 3, 10,500

         Vera, arb., Klokkergt. 3, 3200

Gustavsen, Adolf, fyrb., Briskev. 5, 9900

         Alma, nåtlerske, Sverresgt. 13, 5600

         Arne, pakkeriarb., Snipetorp 5, 16,400

         Berit, eksp., Sverdrupsgt. 5, 5300

         Bjarne, arb., Herkulesgt. 12, 9500

         Dagfinn, politi, Houensgt. 32, 9800

         Edle, pakkerske, Brekkestien 3, 2200

         Ernst, snekker, Houensgt. 30, 9000

         Grethe, eksp., Kragerøgt. 10, 3400

         Harald, kontorm., Briskev. 5, 9100 ­

         Henry, blylodder, Brekkestien 3, 10,200

         Ivar, fengselsbetj., Wergelandsgt. 10, 10,300

         Jacobine, sortererske, Houensgt. 30, 5300

         Leif, mek., Klostertangen 1, 11,100

         Karl, malerarb., Steinbryterv. 3, 10,400

         Kjell, lagerarb., Breviksgt. 3, 7000

         Olav, bygn.arb., Bøttgersgt. 1, 10,400

         Rolf, reisende, Olaf Ryesgt. 2, 12,900

         Rolf, sjåfør, Torggt. 8, 4100

         Rolf, baker, Sverdrupsgt. 5, 8300

         Trygve, arb., Oscarsgt. 11, 11,400

         Wenche, nåtlerske, Sverresgt. 13, 1700

Guthus, Ingebjørg, kontord., Klostergt. 44, 3800

Guttormsen, Nils, agent, Christophersensgt. 8, 28,000, 6700

Guttormsen, Rolf, Ingeniør, Etabl. 1919, Innehaver av Kaffebrenneriet «Probat», N. Hjellegt. 28, TeIefon 23577, priv. 42564, bolig Herkulesgt. 14, 21,700

Gärtner, H. L. D., distriktslege, Torvgt. 18, bolig Gråtenmoen, Solum

Gaarder, Margrethe, etabl. 1928, broderiforr., tegnekontor, Liebakken 1, 6600

Gaare, Magnus, kjøpm., Hj. Johansensgt. 3, 32,000, 12,900

 

Text Box: Magnus Gaare
Etabl. 1940
MØBLER OG KONTORMØBLER
KONTORMASKINER OG VERKSTED
KUNSTHANDEL
Torggt. 18        Telefon 23812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaathaug, Erling, kontrollør, Wattenbergv. 3, 8000, 9500

         Johan, arb., Bratsberggt. 11, 8200

         Jonas, papirarb., Baggersgt. 11, 10,700

         Mathias, arb., Schweigaardsgt. 11, 5100

         Reidar, bilmek., Øvregt. 143, 9200

         Svenn, læregutt, Vatner Ring 18 a, 4700

         Sverre, form., Vatner Ring 18 a, 9000, 12,700

         Thore, læregutt, Vatner Ring 18, 2900