Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

 

Angaaende Apoteqvet

Her er nu et meget got Apoteqve. Den ældste Apoteqver Wulf Apoteqver Johan Wulfes Broder var her den første Apoteqver, det var tilforn ikkuns i maadelig og aftagende Forfatning og manglede det Almindeliges Tillid, hvorpaa dog et Apoteqves hele Velstand beroer, men samme blev ved den afdøde brave Apoteqver Kofods Flid og Vindskibelighed sat paa en god Fod. Hans Enke, som været gift med denne og hans Formand, lader nu ved en Provisor som er en duelig mand Apoteqvet bestyre.