Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Vagten

Her er et Borger-Compagnie med sine Officerer som baade tiener til Parade og i andre Begivenheder er nyttigt og Byefogden er tilligemed Politie-Mester, og her er en vel anordnet Brandt- og Patroulerende Natte-Vagt, som med Vægterne biedrage til Byens og Indvaanernes Sikkerhed, og Forbryderne de forsætlige Onde og de Skiødesløse undgaae ikke Straf og Tiltale efter Omstændighed.

Her er dessuden en Raadstue-Tiener med Betient, 3 Vægtere, udvalde Brandt-Anstalter samt Brandt-Redskaber, vel afrettede Brandtfolk, under Brandt-Inspecteurens Anførsel.

Scheen er ansat for sine Nummererede 341 Bygninger og for sine Nummererede 28 Søe- og Pak-Boder i Brand-Assurance-Cassen for 180450 Rdr., og Kirken No. 15. skal ansettes for 12000 Rdr. og blev Brandt-Indretningen bestemt den 8 Martii 1779.