Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Indbyggernes Antal,
Fødde, Døde og Copulerede.


Efter den anordnede Undersøgning af 9de Aug: 1769, 
var Mandtallet da i Byens Vestre og Østre Deel: Mand-Kiøn: 1183 Qvinde-Kiøn 1561____________I alt da 2744 Mennesker. Fødde Dødde Copulerede 1780 64 75 13 Par 1781 64 94 12 Par