Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Markeder.

De gamle Privilegier tillode Scheen hver 24de September at have et Market, hvoraf samme Bye ikke betiente sig førend den 2den Februarii 1782 efter Kongelig allernaadigst fornyet Bevillning af 11te April 1781, hvilket tillader Byen tvende Markeder, det ene i Februario og det andet i September Maaned, nemlig den 20de Februarii og den 16de Septbr.