Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Om Fattig-Væsenet

Byen giver Fattig-Skat aarlig, som lignes paa Indvaanerne og af Forstanderen indkræves til Beløb 400 Rdlr., hvoraf omtrent 30 Fattige, nogle ugentlig og nogle aarlig underholdes.