Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Byefogderne.

1666

1) Arne Bartholomensen, død 1674
2) Hendrich Friderichsen, død 1713
3) Friderich Skieltrod 1714, døde 1723
4) Hans Kragh den 24de Jan: 1724, døde 1773, sad sidste Gang i Retten den 10de Junii 1767, da til hans Død en anden forrettede Embedet.

Nu er Hr. Jacob Tønder Byefoged efter Bestalling af 30te Junii 1773 og i dette Aar ved det at Byefoged Vamberg i Kragerøe er blevet Sorenskriver i Øvre Tellemarken, er Byefoged Tønder i hans Stæd blevet Byefoged i Kragerøe og afskediget Capitain Hansen igien Byefoged i Scheen.