Historielaget ble stiftet 25 juni 1917.
Det ble senere nedlagt og de ga ut sitt siste årsskrift i 1946.
¤
1918 - Navnet Telemark og Grenland Alexander Bugge
1918 - Stout Anne paa Borresta Rikard Berge
1919 - Bemerkninger til navnet Telemark Olai Skullerud
1919 - Bemerkninger om navnet Telemark H. H. Holta
1919 - Peter Børting J. L. Qvisling
1920 - Litt om Skiens ældste historie ned til 1500-tallet Alexander Bugge
1921 - Gamle færdselsveie mellem Nordsjø og Frierfjorden H. H. Holta
1921 - Thelemarkiske Optegnelser Conrad Nicolai Schwach

1922 - Langangsfjorden

J. Roheim
1923 - En hittil ukjendt helleristning i Gjerpen H. H. Holta
1924 - Helleristningen paa Tufte ved Skien Dr. Just Bing
1925 - Helleristninger paa Tufte H. H. Holta
1926 - Utdrag av C. D. F. Reventlows Dagbog  
1926 - Gravfund ved Telemark Fylkeshus H. H. Holta
1927-29 - Gravhaugene paa Bjørntvedt H. H. Holta
1927-29 - De gamle gravrøiser i Solum Joseph Brunsvig
1927-29 - Jonas Wessel Inger Aarhus
1933-34 - Paul Linaae Finn C. Knudsen
1936 - Vatn-Orm Dagssøn H. H. Holta
1936 - Skien byområde i den eldste tid Chr. C. Bruun
1937 - Skiensborgernes eiendomserhvervelser i site halvdel av 1600 tallet H. H. Holta
1937 - Har general von Krogh dyrket Norges første poteter på gården Tangvall i Bamble?| C. S. Schilbred
1938 - Aallgaarden i Porsgrund Cato Aall
1938 - Noen trekk fra Ibsen-familiens liv i 1820- og 30-årene. Oskar Mosfjeld
1938 - Bryggevannet i Skien med tilliggende landområde fra de eldste tider. Chr. C. Bruun
1938 - Skildrer Andreas Usgaard Hersleb og hans slekt Inger Aarhus
1938 - På visitt i Brevik for 200 år siden C. S. Schilbred
1940 - Skiens Lagstol gjennem 500 år. Chr. C. Bruun
1940 - Herregaarden og Admiralen i Eidanger H. H. Holta
1940 - B. S. Baar og litt om hans slekt Inger Aarhus
1940 - Et bidrag til Brekke gaards historie Cato Aall
1946 - Gullsmedkunstneren Ole Stær og døpefatet i Breviks kirke Paulus Holm
1946 - Skiens vaaben Jonas Hansen