Beskrivelse over Bradsbierg Amt
og Scheens Bye med sine Forstæder


ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold

Christiania 1784

 

Innhold
Subskribenternes Navne
Forerindring

Beskrivelse over Bradsbierg Amt. Grændser. Amtets Inddeling i det Verdslige.
Beskrivelse over Bamble Fogderie.
Angaaende Bamble Sorenskriverie.
Angaaende Nedre Tellemarkens Sorenskriverie.
Angaaende Øvre Tellemarkens Fogderie.
Angaaende Øvre Tellemarkens Sorenskriverie.
Angaaende Nedre Tellemarkens eller Bambles Provstie.
Angaaende Øvre Tellemarkens Provstie.
I Gierpen Sogn.
Angaaende Kirkerne i Bambles Provstie. Angaaende Gierpen Kirke.
Angaaende Solum og Mæhlum Sogne.
Angaaende Bolvigs Jern-Værk.
Om Ejdanger Sogn og Kirke med Annex i Selmdal. Angaaende Selmdals Kirke og Jorde-Gods.
Angaaende Holden Sogn med dets Annexers Beligende. Angaaende Holden, Helgen og Romnæss Anexer.Om Holden Jern-Værk.
Om Bamble Sogn. Angaaende Bamble Hoved-Sogn og Kirke med Annex-Kirken i Langesund.
Angaaende Drangedal Sogn og Kirke med Annexet Bøe Kirke og Tørrisdal.
Tillæg til Bradsberg Amts Beskrivelse efter Amtmandens indstillede Undersøgning.
Angaaende Seude Herred med underliggende Annex Næs i Nedre Tellemarken.
Angaaende Mo Prestegield, Kirke og Annexet Schapfse i Øvre Tellemarken.
Angaaende Hitterdal
Angaaende Bøe Herred med Annexerne Lunde og Gaarden i Nedre Tellemarkens Provstie.
Angaaende Hvidsøe Hoved-Sogn med Annexerne i Bruncheberg, Vraadalm Nissedal og Treunden øvre Tellemarkens Provstie.
Angaaende Kragerøe Kald under Bamble Provstie med Annexet Sannichedal.
Angaaende Scheens Bye og Lavdømme.
Beskrivelse over Langesunds-Fiorden, Toldboden, Tilførselen, Betienternes Antal og Løn, med forts. Anmærkninger over Lade-Pladsene Langesund, Brevig, Stathelle og Porsgrund som forstæder af Scheen, samt om disse Stæders Kirker, Skoler, Amtets her liggende Syge-Hus med mere
Angaaende Langesunds-Fiorden i sig selv
Angaaende Langesund
Angaaende Brevig
Angaaende Stathellet
Angaaende Østre Porsgrund
Angaaende Syge-Huuset
Angaaende Vestre Porsgrund
Angaaende Kirken

Tabeller:
Tabell A: Beskrivelse over Bamble Fogderie
Tabell B: Præstegieldenes Navne.
Tabell C: I 1783 var i Amtet
Tabell D: Tilførsel i de efterskrevne Aar af Levnets-Midler
Tabell E: Over de til Langeund Told-Stæd hiemmehørende Fartøyer pro Anno 1782


Fejl. Tillæg og Forandringer.