Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


Skien før branden 1886
J. Borchsenius


01. Innledning
02. Gjemsø Kloster
03. Byen som brente
03.01. Mudingen
03.02. Sørbøe-gården
03.03. Pay-gården
03.04. Brattali
03.05. Høiers Hotell
03.06. Matr. Nr. 7
03.07. Tobakksspinder Røes gård
03.08. Baggergården
03.09. Høiergården
03.10. Fiskerslepet
03.11. Skien Lærde Skole - Latinskolen
03.12. Kirken
03.13. Melgaard-gården
03.14. Den grunnmurede
03.15. Rasmus Larsens gård
03.16. Thorbjørnsens gård, eller Wamberg-gården
03.17. Rådhuset
03.18. Ysteriet
03.19. I. H. Halvorsens gård
03.20. Apoteket
03.21. Paus' gård
03.22. Et interessant vassdrag
03.23. Fønix
03.24. Skottland
03.25. Lortebekk
03.26. Offenberg-gårdene
03.27. P. Johansens gård
03.28. Vestsiden av Prinsens gate - Stockmannsgården
03.29. Vauvert-gården
03.30. Fru Høy's gård
03.31. Jørgen Halvorsens gård
03.32. Eberhardt-gården
03.33. Myhre-gården
03.34. Prinsessegaten
03.35. Hjørnegården mellom Prinsessegaten og Schaanningbakken
03.36. Thommesen-gården
03.37. Taterbakken
03.38. Posthusbakken
03.39. Kverndalen
03.40. Bärnholdtgården
03.41. Jacob Ludvigsens gård
03.42. Buntmaker Nielsens gård
03.43. Ludvig Ludvigsens gård
03.44. Cappelengården
03.45. Anthon Bruuns gård
03.46. Hjellen
03.47. Broene
03.48. Klosterhaugene
03.49. Nedre Lunde
03.49-A. Den nye industris menn.
03.50. Det private skolevesen
03.51. Odd
03.52. C. N. Schwach
03.53. De største skattyterne i Skien 1872
03.54. Navnet Skien
03.55. Løkker og hauger
04. Branden
04-A. De brente gårders assuransesum.
05. To berømte Skiensmenn - Henrik Ibsen - Hjalmar Johansen
06. Utdrag av slektstavler
06.01. Cappelen
06.02. Blom I
06.03. Blom II
06.04. Houen
06.05. Offenberg, Ludvigsen m. fl.
06.06. Ording
06.07. Slekten Hansen Bakkane
06.08. Feilberg